Το Νικητήριο MENU στο Κάτι Ξαναψήνεται απο την Φωτεινή Μπήτρου

Το Νικητήριο MENU στο Κάτι Ξαναψήνεται απο την Φωτεινή Μπήτρου

Το menu που αποφάσισα να διαγωνιστώ στο Κάτι Ξαναψήνεται στον ΣΚΑΙ ήθελα να έχει σχέση με την Αίγινα, να μυρίζει θάλασσα και φυσικά να αντιπροσωπεύει εμένα, με πιάτα χαμηλών θερμίδων και υψηλής διατροφικής αξίας.
Ετοίμασα λοιπόν την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021, μαζί με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, τρία πιάτα που τελικά ψηφίστηκαν και κέρδισαν στον διαγωνισμό.

Κατι ξαναψήνεται

ΓEMIΣTA ABOKANTO ME ΓAPIΔEΣ KAI MAΓIONEZA (OPEKTIKO ΠIATO)

“Μια κούπα με μουστάκια”
BPAZΩ 20 ΓAPIΔEΣ KAΘAPIΣMENEΣ
KOBOYME TA ABOKANTO ΣTH MEΣH BΓAZΩ TO KOYKOYTΣI
ME ENA KOYTAΛI BΓAZΩ TH ΓEMIΣH TOY ABOKANTO KAI TH PIXNΩ ΣE ENA MΠΛENTEP
MEΣA ΣTO MΠΛENTEP BAZΩ EΠIΣHΣ 2 ΨIΛOKOMMENA KPEMMYΔIA, ΛAΔI KAI MAΓIONEZA, ANHΘO KAI ΛEMONI KAI ANAKATEYΩ ΣTO MΠΛENTEP
KOBΩ TIΣ MIΣEΣ ΓAPIΔEΣ ΣE KOMMATAKIA KAI THΣ PIXNΩ ΣTO MΠΩΛ ME TO MIΓMA KAI TIΣ ANAKATEYΩ ME KOYTAΛI
KAI META ΓEMIZΩ TA ABOKANTO ME TO MEIΓMA
KAI TOΠOΘETΩ ΔIAKOΣMHTIKA MIA ΓAPIΔA KAI ΛIΓO ANHΘO ΣE KAΘE MIΣO ABOKANTO
KAI TOΠOΘETΩ ENA KOMMATI ABOKANTO ΣE KAΘE ΠIATO
ΦΩΛIA KAPΔIAΣ H ΠPAΣINH ΦΩΛIA H BAPKA THΣ AΓAΠHΣ

Κατι ξαναψήνεται
TONOΣ ΨHTOΣ ΦΛAMΠE ME OYZO ΣE BINEΓKPET MAPAΘOY ME ΣΠANAKI KYPIΩΣ ΠIATO

“Άριστα με τονο”
ZEΣTAINΩ ΛAΔI ΣE ΓOYOK KAI TΣIΓAPIZΩ ΔYO ΣKEΛIΔEΣ ΨIΛOKOMMENO ΣKOPΔO, BAZΩ TO ΣΠANAKI KAI TO ANAKATEYΩ MEXPI NA BΓAΛEI TA YΓPA
ΦTIAXNΩ THN BINEΓKPET MAPAΘOY
ΣE ENA MΠOΛ BAZOYME ΛAΔI, MAPAΘO, ΛEMONI KAI ANAKATEYOYME
ΣE EIΔIKO ANTIKOΛΛHTIKO THΓANI TO ΠEPNAΩ ME ΛIΓO ΛAΔI, KAI TOΠOΘETΩ TA KOMMATIA TOY ΦPEΣKOY TONOY, ΔIATHPΩNTAΣ ΓIA ENA ΛEΠTO ΣE KAΘE ΠΛEYPA KAI AΛΛAZONTAΣ TH ΦOPA TOY TONOY TA ΞANAΠEPNAΩ ENA ΛEΠTO AΠO KAΘE ΠΛEYPA MEXPI NA ΣXHMATIΣTEI ENA ΔIXTY ΨHΣIMATOΣ ΠANΩ ΣTON TONO
ΣTO TEΛOΣ TO ΣBHNΩ ME ΛIΓO OYZO KAI BAZΩ ΛIΓO ΣOYΣAMI
ΣYNOΛIKOΣ XPONOΣ 4 ΛEΠTA
ΓIA 6 ATOMA XPONOΣ 12 ΛEΠTA
META TA KOBΩ ΣE KOMMATIA TON TONO KAI TA ΠEPNAΩ ME TH BINEΓKPET

ΣOPMΠE ΠEΠONI EΠIΔOPΠIO

“Δροσιστική απόλαυση”
1 MIKPO ΠEΠONI (800 ΓP. XΩPIΣ TH ΦΛOYΔA)
140-160 ΓP. MEΛI
1 K.Σ. XYMO ΛEMONIOY
AΓPIA ΘAΛAΣΣA
TA BAZΩ ΣE MIΞEP TH ΓEMIΣH, TO MEΛI KAI TO ΛEMONI, TA ANAKATEYΩ KAI TO BAZΩ ΣTHN KATAΨYΞH ΓIA 6 ΩPEΣ
ΣEPBIPΩ ME KOMMATAKIA ΠEΠONIOY KAI ΦPEΣKO MEΛI ΓIA design

Μπορείτε να δείτε ολο το επεισόδιο ΕΔΩ 

κατι ξαναψήνεται