Acro Partner Yoga

Acro Partner Yoga

Η Acro Yoga είναι μια τεχνική που αναμειγνύει τη σοφία της Yoga, τη δυναμική ισχύ των ακροβατικών και τη φροντίδα των θεραπευτικών τεχνών. Ο συνδυασμός των τριών αυτών στοιχείων θέτει τις βάσεις για μια πρακτική που καλλιεργεί δύναμη, εμπιστοσύνη, ισορροπία και όρεξη για παιχνίδι.
Στη πράξη και μέσα απο ασφαλή συνεργασία 3 ατόμων, μπορούμε να μάθουμε να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον, αλλά και κάτι πιο σημαντικό, πως το να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας. Θα συνειδητοποιήσουμε οτι πολλά απο τα “εμπόδια” και “όρια” που θετουμε στον εαυτό μας, είναι λόγω της ψευδαίσθησις που μας δίνει ο νους και οχι η σωματική αδυναμία. Τα πράγματα είναι πάντα πιο απλά απο οτι φαίνονται και μέσα απο τον αυθορμητισμό και την χαρά του παιχνιδιού, θα συνδεθούμε ξανά με το παιδί που βρίσκεται μέσα μας.
Η Acro Yoga απευθύνεται σε ολα τα επίπεδα με διαφορετικές εναλλακτικές σε θέσεις και ροές.

από το Σεμινάριο με τον Παύλο Δημητριάδη στην Αίγινα στις 3 Μαϊου 2018